Vraag:

Mag een man trouwen met een zwangere vrouw?

Antwoord:

De wachtperiode van een gescheiden zwangere vrouw en een zwangere weduwe eindigt met de geboorte van de baby. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah (Verheven is Hij):  ‘De wachtperiode voor de zwangeren duurt totdat zij bevallen.’ [Soerat at-Talaaq 65:4]

De huwelijksovereenkomst die met haar wordt gesloten, is ongeldig. Dit huwelijk is daarom niet wettig.

Bron: Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah (Fatwa’s van het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek), 4945

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Koranstudies en Islamcursussen) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv