De Profeet Mohammed ﷺ zei: ‘Allah kijkt naar Zijn schepsels in de avond van de helft (de 15e) van Sha’baan, waarna Hij al Zijn schepsels vergeeft, behalve iemand die afgoderij pleegt en iemand die vijandigheid heeft met zijn/haar broeder/zuster.’ (Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah, 1144)

Is deze overlevering zwak?

Er zijn inderdaad meerdere geleerden die deze overlevering zwak hebben verklaard op basis van één van zijn ketens. Maar als alle overleveringsketens samen worden genomen, is de conclusie dat de overlevering sterk en betrouwbaar is. En Allah weet het het beste.

Imam al-Albaanie zegt in Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah (1144):

‘Deze overlevering is authentiek. Hij is overgeleverd op gezag van een groep Metgezellen via verschillende overleveringsketens die elkaar versterken. Deze Metgezellen zijn:

 1. Moe’aadh ibn Djabal.
 2. Aboe Tha’labah al-Khoeshanie.
 3. ‘Abdoellaah ibn ‘Amr.
 4. Aboe Moesa al-Ash’arie.
 5. Aboe Hoerayrah.
 6. Aboe Bakr as-Siddieq.
 7. ‘Awf ibn Maalik.
 8. ‘Aaishah.’
  Moge Allah tevreden met hen zijn.

Daarna begint hij elk van deze overleveringsketens te analyseren. Ziehier een korte samenvatting van deze analyse:

 1. De overleveringsketen van Moe’aadh is goed, was het niet dat Makhoel Maalik ibn Yakhaamir niet ontmoet heeft. Al zijn overleveraars zijn namelijk betrouwbaar verklaard. Al-Haythamie zegt in Madjma’ az-Zawaaid (8/65): ‘De overleveraars ervan zijn betrouwbaar.’
 2. De overleveringsketen van Aboe Tha’labah is sterk, maar er ontbreekt één overleveraar tussen Makhoel en Aboe Tha’labah. Zoals al-Bayhaqie zei in at-Targhieb (3/283).
 3. De overleveringsketen van ‘Abdoellaah ibn ‘Amr is goed als getuige.
 4. De overleveringsketen van Aboe Moesa is zwak.
 5. De overleveringsketen van Aboe Hoerayrah bevat alleen maar betrouwbare overleveraars, behalve Hishaam ibn ‘Abdir-Rahmaan die onbekend is. Zoals al-Haythamie zei in Zawaaid al-Bazzaar (blz. 245).
 6. De overleveringsketen van Aboe Bakr bevat een overleveraar van wie één overlevering in twijfel is getrokken door al-Boekhaarie. De rest van de overleveraars is betrouwbaar, zoals al-Haythamie zei. Al-Bayhaqie zei in at-Targhieb (3/283): ‘Zijn overleveringsketen bevat geen mankement.’
 7. De overleveringsketen van ‘Awf ibn Maalik is zwak op gezag van de Profeet ﷺ, maar sterk op gezag van ‘Ataa- ibn Yasaar, Makhoel en al-Fadl ibn Fadaalah.
 8. De overleveringsketen van ‘Aaishah bevat betrouwbare overleveraars, maar Haddjaadj ibn Arta-ah heeft niet aangegeven of hij de overlevering zelf heeft gehoord van Yahya ibn Abie Kathier.

Daarna zegt Imam al-Albaanie:

‘De conclusie is dat deze overlevering zonder twijfel authentiek is als wij al deze overleveringsketens samennemen. De authenticiteit staat al vast door minder overleveringsketens dan deze, zolang deze ketens niet heel zwak zijn. Dit is het geval bij deze overlevering. Datgene wat ash-Shaykh al-Qaasimie (moge Allah hem genadig zijn) in Islaah al-Masaadjid (blz. 107) overlevert van de beoordelaars van Hadith dat er geen authentieke overlevering bestaat over de gunst van de 15e nacht van Sha’baan, daar dient men zich dus niet op te verlaten. Als iemand van hen dit gezegd heeft, dan komt dit omdat hij haastig was en zich niet heeft ingespannen om alle overleveringsketens te volgen op de wijze die je vóór je ziet. En Allah (Verheven is Hij) is de Schenker van succes.’

Let op!

Er zijn vele andere overleveringen over de gunsten van de 15e nacht van Sha’baan, maar al deze overleveringen zijn of zwak of verzonnen. Zoals:

 • Dat Allah speciaal voor deze nacht neerdaalt naar de laagste hemel.
 • Dat het aanbevolen is om deze nacht door te brengen in gebed.
 • Dat het aanbevolen is om in deze nacht honderd Raka’aat te bidden.
 • Dat het aanbevolen is om deze dag te vasten.
 • Dat dit een feestdag is.
 • Dat deze nacht gelijk is aan Laylat al-Qadr.
 • Dat op deze nacht alle smeekbeden worden verhoord.
 • En andere dingen.

Zie Madjmoe’ Fataawaa Ibn Baaz (2/882).

Het is dus niet toegestaan om een specifieke aanbidding te verrichten in deze nacht, afgezonderd van de normale aanbiddingen in alle andere nachten. Het enige wat we uit de overlevering kunnen halen, is dat Allah in deze nacht iedereen vergeeft die geen partner aan Hem toekent en geen vijandigheid heeft met zijn/haar broeders/zusters. Laten we dus ons best doen om onze harten te hechten aan Allah alleen en om al onze ruzies en conflicten bij te leggen. Moge Allah ons verenigen, onze zonden vergeven en onze harten zuiveren van alles waar Hij niet van houdt. Aamien!

En Allah weet het beter.

Ridouane Mallouki